Mege
MEGE >

Bemutatkozás

Amit ez egyesületről tudni érdemes

A Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesülete 2002 januárjában alakult meg, jelenleg több mint 400 taggal és több pártoló taggal rendelkezik.

  • A MEGE létrejötte óta feladatának tekinti, hogy együttműködve az érintett szakhatóságokkal, intézetekkel összefogja, koordinálja és támogassa a magyarországi egészségügyi gázmesterek szakmai ismereteinek fejlesztését, elősegítse az új irtószerek, módszerek, jogszabályok és technikai eszközök megismerését.
  • A MEGE segíti az Európai Unió által megkövetelt szakmai felkészülést, a minőségbiztosítási rendszerek alkalmazását, a közegészségügyi, a kémiai biztonsági, az élelmiszerbiztonsági és a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.
  • Tagjai és támogatói szakmai tekintélyét, felkészültségét felhasználva elősegíti, az egészségügyi gázmesterek kedvezőbb szakmai, jogi és gazdasági környezetének megteremtését a szakmai igények érvényre juttatása érdekében, felhasználva az érdekérvényesítés valamennyi megengedett eszközét.
  • Az egyesület céljai elérése érdekében szervezetten kíván működni: nyilvántartott tagjaiból az elmúlt időszakban 20-40 fős helyi vagy regionális csoportok alakultak az ország több részén, így Budapesten, Székesfehérváron, Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon. A csoportok találkozóin a MEGE lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek fejlesztésére, az új irtószerek, módszerek, jogszabályok és technikai eszközök megismerésére és a szakmai továbbképzésre. A helyi fórumok jó lehetőséget adnak a különféle hatóságok képviselőivel való találkozásokra, az álláspontok egyeztetésére, és nem utolsósorban a sokszor azonos gondokkal küzdő kollégák megismerésére is.

Mit tett eddig a MEGE?

A MEGE megalakulása óta meghatározó feladatának tekinti, hogy tagjait folyamatosan tájékoztassa a szakmai ismeretekről, kérdésekről és elvárásokról. Ennek megfelelően az elmúlt években három országos szakmai konferenciát szervezett, kiadta az aktuális információkat tartalmazó „IRT-INFO” című hírlevelet és valamennyi tagjához eljuttatta az OEK által kiadott „EPINFO” szakmai füzetek eddig megjelent, kártevőirtással kapcsolatos kiadványait.

Az egyesület tájékoztató anyagot juttatott el tagjainknak a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kártevőirtással kapcsolatos elvárásairól, a kémiai biztonság és a munkahelyi egészségügyi kockázat- értékelésről, az Egyszerűsített Vállalkozói Adóról és a kártevőirtó tevékenységgel kapcsolatos felelősségbiztosításról.

2004-ben elindította az országos működési nyilvántartás feltöltésének szervezését, így jelenleg mintegy 300 gázmester rendelkezik azzal a magyar-angol nyelvű regisztrációs kártyával, ami a jövőben a szakmai jogosultság igazolására szolgál majd.

Egyesület kilenc megyében hozott létre MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) szakmai tagozatot. A kamarai szakmai tagozat létrehozásával új és hatékony alapokat biztosított a szakmai érdekérvényesítéshez.

Tervek, célok, elképzelések

A MEGE további tervei között szerepel az országos működési nyilvántartásba vétel befejezése, lezárása, a közelmúltban megjelent, illetve a megjelenő szakmai EPINFO-k beszerzése és eljuttatása a tagokhoz, az IRT-INFO különszám az irtószerek szállításáról eljuttatása a tagokhoz, egy IRT-INFOI hírlevél megjelentetése a konferenciák anyagáról, regionális MEGE szervezetek megerősítése, hivatalos bejegyeztetése és együttműködési megállapodás kötése a MESZK-val.

A Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesületével kapcsolatos, közvetlen információt az érdeklődők Reisinger Mátyás elnöktől kérhetnek.

Elérhetőség

 iroda@mege.hu
 +36 20 610 92 90
Telefonos ügyfélszolgálat:
+36 20 610 92 90
További információk »